pirmdiena, 2017. gada 13. marts

1.Sam.2:30

To, kas Mani turēs godā, to arī Es pagodināšu, bet, kas Mani nicina, tie tiks pazemoti.