svētdiena, 2017. gada 5. februāris

Ps.14:2

Tas Kungs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem un raugās, vai jel kāds ir sapratīgs un meklē Dievu.