svētdiena, 2017. gada 5. februāris

2.Pēt.3:18

Audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā!