pirmdiena, 2016. gada 12. decembris

Sal.pam.31:8

Atdari savu muti par labu tiem, kas paši ir it kā mēmi un savā labā runāt nespēj, un visu to lietas labā, kas ir atstāti!