pirmdiena, 2016. gada 12. decembris

Ebr.13:3

Atcerieties ieslodzītos - it kā arī jūs būtu tādi, tos, kas tiek mocīti, jo arī jūs paši esat miesā!