piektdiena, 2016. gada 30. decembris

Ps.93:4

Varenāks par lielo ūdeņu krākšanu, varenāks par jūras bangām ir Tas Kungs Savos debesu augstumos!