piektdiena, 2016. gada 30. decembris

Jņ.16:33

Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!