piektdiena, 2016. gada 23. decembris

Ps.22:28

Lai To Kungu piemin un pie Viņa atgriežas visas zemes malas.