piektdiena, 2016. gada 23. decembris

Jņ.1:9

Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku.