trešdiena, 2016. gada 28. decembris

Mk.9:7

Balss nāca no padebess: "Šis ir Mans mīļais Dēls, klausait Viņu!"