trešdiena, 2016. gada 28. decembris

Jer.1:9

Tas Kungs izstiepa Savu roku, aizskāra manu muti un sacīja: "Redzi, Es lieku Savus vārdus tavā mutē."