pirmdiena, 2016. gada 24. oktobris

Ps.4:9

Es apgulšos mierā un dusēšu, jo Tu vien dari, ka dzīvoju drošībā.