svētdiena, 2016. gada 23. oktobris

Mk.13:26

Tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesīs ar lielu spēku un godību.