pirmdiena, 2016. gada 10. oktobris

Ps.11:8

Tas Kungs ir taisns, Viņš mīl taisnību.