svētdiena, 2016. gada 9. oktobris

Kol.3:13

Tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.