pirmdiena, 2016. gada 17. oktobris

Mt.6:10

Lai nāk Tava valstība.