pirmdiena, 2016. gada 17. oktobris

Mih.5:3

Viņš kļūs varens līdz pat pasaules galiem.