ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris

Tit,3:7

Lai, Viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki.