ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris

Jer.32:40

Es slēgšu ar tiem mūžīgu derību, ka Es nemitēšos tiem labu darīt.