ceturtdiena, 2016. gada 8. septembris

Jer.31:7

Skandiniet slavas dziesmas un sakiet: izglāb, Kungs, Savu tautu.