trešdiena, 2016. gada 7. septembris

1.Pēt.2:24

Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba.