piektdiena, 2016. gada 19. augusts

Jer.32:42

Tā saka Tas Kungs: kā Es šai tautai uzsūtīju lielu nelaimi, tā Es tai sūtīšu visu labu, ko Es tai esmu solījis.