ceturtdiena, 2016. gada 18. augusts

Ap.d .28:31

Sludinādams Dieva valstību un, neviena nekavēts, ar lielu drosmi mācīdams par Kungu Jēzu Kristu.