svētdiena, 2016. gada 3. jūlijs

Rom,13:12

Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās.