svētdiena, 2016. gada 3. jūlijs

Joēla 2:11-12

Liela ir Tā Kunga diena un ļoti briesmīga. Kas gan var tajā pastāvēt? "Bet arī vēl tagad," saka Tas Kungs, "griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds!"