svētdiena, 2016. gada 31. jūlijs

Lk.14:13-14

Kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tizlus, aklus; un tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt.