svētdiena, 2016. gada 31. jūlijs

3.Moz.19:14

Tev nebūs kurlu lādēt, nedz aklajam likt šķērsli ceļā, bet tev būs bīties savu Dievu,- Es esmu Tas Kungs!