ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs

Jer.1:7

Nesaki: es esmu jauns, - jo tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, un jārunā viss, ko Es tev pavēlēšu.