trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs

1.Kor.16:13

Esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri!