svētdiena, 2016. gada 12. jūnijs

Kol.2:6-7

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā.