pirmdiena, 2016. gada 13. jūnijs

Jes.58:11

Tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst.