trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs

Jņ.7:37

Jēzus uzstājās un sauca: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!"