ceturtdiena, 2016. gada 9. jūnijs

2.Sam.14:14

Dievs negrib dzīvību atņemt, un Viņš domādams pārdomā, lai atmestais netiktu arī Viņa atmests.