pirmdiena, 2016. gada 2. maijs

Jes.53:12

Viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem.