pirmdiena, 2016. gada 2. maijs

2.Kor.5:21

To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.