trešdiena, 2016. gada 27. aprīlis

Tit.3:9

No ģeķīgiem strīdiem un cilts rakstiem, ķildām un bauslības kariem izvairies. Tie ir nederīgi un tukši.