trešdiena, 2016. gada 27. aprīlis

Sal..māc.5:6

Kur ir daudz sapņu, tur ir arī daudz veltīgu un tukšu vārdu, tur ir niecība. Bet tu bīsties vairāk Dieva!