ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis

Mk.6:41-42

Viņš pārlauza maizes un deva Saviem mācekļiem, lai tie viņiem liktu priekšā, arī tās divi zivis Viņš visiem izdalīja. Un tie visi ēda un paēda.