piektdiena, 2016. gada 29. aprīlis

Jes,57:16

Es nerāšos mūžīgi un nedusmošos vienumēr.