ceturtdiena, 2016. gada 7. aprīlis

Kol.3:16

Ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam!