piektdiena, 2016. gada 8. aprīlis

5.Moz.31:8

Viņš iet tev pa priekšu un Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies.