trešdiena, 2016. gada 23. marts

Jēk.1:22

Esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami.