ceturtdiena, 2016. gada 24. marts

1.Moz.41:52

Dievs mani darījis auglīgu manā posta zemē.