pirmdiena, 2016. gada 8. februāris

2.Kor.4:15

Viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastība vairodamās, pieaugot ticīgo skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu.