pirmdiena, 2016. gada 8. februāris

1.Ķēn.8:66

Tie atgriezās savās teltīs, priecīgi un ar apmierinātu sirdsprātu visa tā dēļ, ko Tas Kungs Savam kalpam Dāvidam un Savai tautai Israēlam bija darījis.