trešdiena, 2016. gada 13. janvāris

Ps.91:15

Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā.