otrdiena, 2016. gada 12. janvāris

Ap.d.20:28

Sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi.