pirmdiena, 2016. gada 11. janvāris

Ps.37:4

Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!