svētdiena, 2016. gada 10. janvāris

2.Kor.5:17

Kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.