piektdiena, 2015. gada 18. decembris

Rom.4:21

Dievs to, ko Viņš apsolījis, spēj arī darīt.